Home
Home
Therapieruimte van de Roode Draak

Registraties en AGB-codes

De therapeuten van De Roode Draak beschikken over alle benodigde BIG-registraties en hulpverleningscodes vanuit fysiotherapie en alternatieve zorg, voor de behandelingen die we binnen De Roode Draak aanbieden.
 
Via onderstaande links komt u terecht in de registers waarin onze therapeuten staan geregistreerd. De meeste registraties zijn persoonsgebonden. Door te zoeken op de naam van onze therapeut ziet u over welke registraties onze therapeut beschikt.

BIG-Register
Het BIG-Register valt onder het ministerie van Volksgezondheid. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

CKR-registratie (KNGF)
De Roode Draak is lid van het genootschap van fysiotherapeuten (KNGF). Onze fysiotherapeuten voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen en zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Hierin zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Via defysiotherapeut.com kunt u op naam van onze therapeut zoeken hoe zij in het CKR staan. 

AGB-register 
In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken. De Roode Draak beschikt over de benodigde praktijkcode en de hulpverlenerscodes op het gebied van fysiotherapie en alternatieve zorg.

VBAG-register