Telefoon: 06 27315407 E-mail: info@deroodedraak.com

Visie en missie

Wij bestaan omdat we vinden dat behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand beter moet. Met oprechte aandacht voor de mogelijkheden die er zijn in plaats van ons te laten beperken door een diagnose of prognose.

Realistische kansen

Wij vinden dat alle mogelijkheden onderzocht moeten worden, en dat er een redelijke en eerlijke kans moet zijn op ontwikkeling. Het is namelijk niet realistisch om vooruitgang te verwachten als een kind of jongere maar 2 keer per week een half uurtje behandeling of begeleiding krijgt, daar is meer voor nodig.

Hokjes en labels

We hebben een hekel aan hokjes en labels, we houden van onze unieke en bijzondere kinderen en jongeren.

Verankeren en versterken

Wij zijn van mening dat herstel bij de basis moet beginnen, kijkend naar de logische volgorde van ontwikkeling. Met dit ontwikkelingspatroon voor ogen volgen wij de ontwikkeling van onze kinderen. We verankeren en versterken de vaardigheden die er al wel zijn, en werken aan het bereiken van de volgende stappen.
Bijvoorbeeld: als de tastzin niet goed ontwikkeld is zal de rest van de motorische ontwikkeling ook niet optimaal verlopen.

Out of the box

Wij bieden professionele behandelaars en begeleiders met optimale vakkennis, daarnaast bieden wij specialistische internationale kennis waarbij we niet bang zijn om “out of the box” te denken als wij van mening zijn dat een (nieuwe) methode onze kinderen kan helpen.

Uniek verdient maatwerk

Wij geloven in de kracht van onze kinderen, in hun potentie om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat de wilskracht en drive vaak ongelooflijk sterk en krachtig is, als hen de kans en het vertrouwen wordt gegeven. Wij vinden dat elke kind uniek is, en een programma op maat verdiend. Wij voelen het als onze plicht om onze kinderen en jongeren zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Optimaal levensgeluk en maximale ontwikkeling

Onze missie is de meest effectieve behandel en begeleidingsmethodes op maat te bieden volgens de nieuwste inzichten om zo optimaal levensgeluk en maximale ontwikkeling te bewerkstelligen voor al onze kinderen en jongeren.

Aanmelden voor screening

Ons motto: The Sky is the limit!