Telefoon: 06 27315407 E-mail: info@deroodedraak.com

Tarieven en vergoedingen

In ons centrum zijn verschillende trajecten mogelijk zoals:
• (Paramedische) behandeling
• Intensieve neurorevalidatie (Neuroblend)
Neuroblend Bootcamp
Mollii Bootcamp
• Giger MD Traject
• NAH Traject
• Post Concussion Traject
• CVA Traject
• Innowalk Trajecten
• Individuele Begeleiding
• Begeleiding Groep
• Dagbesteding
Kinderopvang
• Combinatietrajecten

Vergoedingen zijn afhankelijk van uw diagnose, indicatie en eventuele beschikking.
Voor onze tarieven volgen wij zoveel mogelijk de standaarden van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)

Financiering vanuit PGB

Je kan bij ons terecht met een PGB Jeugdwet en PGB WLZ afhankelijk van je indicatie en beschikking.
Heb je een zorgvraag en nog geen Persoons Gebonden Budget? Dan kan je in de onderstaande links meer informatie vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen

https://www.svb.nl/nl/pgb/pgb-in-het-kort/een-persoonsgebonden-budget-aanvragen

https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb

Onderstaande afbeelding geeft een beeld van de vormen van het PGB:

Financiering vanuit Zorgverzekeraar

Een deel van de (paramedische) behandeling kan ook worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar afhankelijk van het verzekeringspakket.

Codes en registraties

Wij als centrum, en onze behandelaars en begeleiders zijn bevoegd en bekwaam om te behandelen en te begeleiden en in het bezig van alle benodigde codes zoals AGB code en BIG registratie. Uiteraard zijn wij ingeschreven bij de kwaliteitsregisters zoals het CKR.

Contracten met Zorgverzekeraars

Zodra je je factuur bij de zorgverzekeraar indient krijg je de vraag of wij als centrum een contract hebben met de zorgverzekeraar. Het antwoord hierop is nee. Ondanks dat wij van alle zorgverzekeraars contracten krijgen aangeboden, kiezen wij er bewust voor om deze niet te tekenen. Wij leggen je graag uit waarom:

Administratie

De administratieve belasting rondom het aanleveren van gegevens en het indienen van declaraties leggen een onevenredig groot beslag op onze tijd, deze tijd besteden we liever aan de behandeling zelf

Privacy

De toenemende eisen om patiëntgegevens en behandelgegevens te verstrekken omwille van wat verzekeraars “transparantie” noemen, is niet te rijmen met ons beroepsgeheim.

Behandelindex

Verzekeraars hanteren een behandelindex, deze zorgt ervoor dat therapeuten met een contract gestraft worden wanneer zij “te veel” behandelingen geven aan dezelfde persoon. Gevolg is dat wij gebonden zouden zijn aan een maximum aantal behandelingen in plaats van het aantal wat daadwerkelijk nodig is.

Tarieven en kwaliteit

Hoewel de tarieven in de fysiotherapie zijn vrijgegeven, wordt in alle contracten de vergoeding voor een behandeling eenzijdig door de verzekeraar bepaald. Bovendien hanteren alle verzekeraars weer andere tarieven, zodat we heel veel verschillende tarieven in rekening zou moeten brengen voor dezelfde behandeling fysiotherapie.

Met de huidige tarieven werken we al onder de kostprijs, de contracttarieven zijn inmiddels zo laag dat hierdoor de duur, kwaliteit en effectiviteit van behandeling ernstig onder druk komt te staan. De enige mogelijkheid die een therapeut heeft om zijn praktijk kostendekkend te krijgen, is om meer patiënten te behandelen in minder tijd. Dit is voor ons onacceptabel.

Onafhankelijk

De Roode Draak stelt het belang van de cliënt voorop: wij willen onafhankelijke en kwalitatieve behandeling kunnen bieden zonder inbreuk op het beroepsgeheim.
Registratie in zowel het BIG-register als het kwaliteitsregister van het beroepsgenootschap (KNGF) garanderen dat onze vakkennis en therapeutisch handelen kwalitatief en up to date zijn.

Restitutiepolis

Om voor deel of volledige vergoeding in aanmerking te kunnen komen raden wij je aan een restitutiepolis af te sluiten bij je zorgverzekeraar.

 

UWij volgen voor zover mogelijk de richtlijnen van de NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit.

Tarieven kunnen wijzigen, je kunt de actuele tarieven en of offerte voor jouw specifieke situatie opvragen per mail, deze zijn samen met onze algemene voorwaarden bindend.

Wij als centrum, en onze behandelaars en begeleiders zijn bevoegd en bekwaam om te behandelen en te begeleiden en in het bezig van alle benodigde codes zoals AGB code en BIG registratie. Uiteraard zijn wij ingeschreven bij de kwaliteitsregisters zoals het CKR.