Telefoon: 06 27315407 E-mail: info@deroodedraak.com

Neuroblend Intensieve Neurorevalidatie

Wat is de Neuroblend methode?

De Neuroblend Methode is een unieke methode ontwikkeld door De Roode Draak vanaf 2011. Met de Neuroblend behandelmethode maken we gebruik van diverse effectieve technieken om de ontwikkeling in de 8 domeinen te meten, te behouden en te bevorderen. Met een multidisciplinair team werken we vanuit ons vakgebied als behandelaars en begeleiders, maar met daarnaast ook diverse specialisaties zoals Sensorische Integratie, Doman Methode, Leespraat, Reflexintegratie, Visuele Screening, Slaapproblematiek, Mollii et cetera. We gebruiken deze methode voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand. Deze achterstand kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van hersenletsel, zuurstofgebrek, syndroom van Down, Cerebrale parese of aan Autisme verwante stoornissen.

De Neuroblend Methode bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het Neuroblend Ontwikkelingsprofiel (wat we meten)
  2. Neuroblend Behandeling en Begeleiding (wat we doen om ontwikkeling te bevorderen)
  3. De Neuroblend Boom (waarmee we onze methode visualiseren)

Waarom zijn wij uniek?

Met Neuroblend slaan we vanuit een holistisch perspectief een brug tussen reguliere en specialistische methodes, tussen wetenschappelijk werkzaam aangetoonde methodes en in de praktijk werkzaam gebleken methodes. Wij kijken graag letterlijk over de grens, omdat ontwikkelingen in het buitenland op sommige gebieden Nederland vooruit zijn.

Wij geloven in de kracht van individueel en op maat behandelen en begeleiden en uitgaan van mogelijkheden.

Wetenschappelijk bewezen?

In de praktijk of bij instanties zorgt dit nog wel eens voor opgetrokken wenkbrauwen en vragen als: Is jullie methode wetenschappelijk bewezen? Het antwoord daarop is : Deels.
Deels, omdat vele methodes die in Nederland als regulier erkend worden, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, waarvan op wetenschappelijk gebied is aangetoond dat het voor een groot aantal aandoeningen een effectieve interventie is, maar ook voor een groot aantal aandoeningen nog niet voldoende is bewezen (KNGF onderzoeksagenda fysiotherapie)
Deels, omdat voor bijvoorbeeld een methode als LACCS, pas in 2017 het eerste wetenschappelijk onderzoek is afgerond en effectiviteit op bepaalde (niet alle) gebieden werd aangetoond.
Deels, omdat een aantal van onze technieken volgens wetenschappelijk onderzoek als effectief zijnde zijn bewezen in het buitenland, maar dat in Nederland niet erkend of gevolgd wordt.

Wetenschap is en blijft relatief, iets is waar, totdat het weer achterhaald is of het tegendeel bewezen. Onze kennis is continu in ontwikkeling en daarom zijn wij dat ook.

Uitgangspunten

  • We kiezen uit onze enorme keuken vol kennis en expertise, de technieken waarvan wij uit ervaring weten dat deze effectief zijn.
  • Omdat elke cliënt uniek is, is elk traject dat ook, wij gaan uit van maatwerk.
  • Wij kijken naar een cliënt als geheel, en gaan ervan uit dat alle domeinen met elkaar in verband staan en effect op elkaar hebben.
  • Wij werken integraal, dat betekent dat we alle ontwikkelingsuitdagingen meenemen in ons maatwerktraject.
  • Wij denken in mogelijkheden en zijn bereid en bekwaam om met onze vakkennis en expertise “out of the box” te denken om ontwikkeling te bevorderen.

Domeinen

Neuroblend volgt de ontwikkeling op de volgende domeinen:
1. Basisontwikkeling
2. Sociaal Emotioneel
3. Gevoel en Tactiel
4. Grove Motoriek
5. Fijne Motoriek
6. Zien en lezen
7. Horen en begrijpen
8. Communicatie en spraak

Toepasbaarheid

Omdat ontwikkeling doorgaans in dezelfde volgorde verloopt is de Neuroblend Methode toe te passen bij iedereen met een ontwikkelingsachterstand.

Evalueren en rapporteren

Wij brengen alle vaardigheden in kaart met het Neuroblend Ontwikkelingsprofiel, Het ontwikkelingsprofiel bestaat uit vragenlijsten en testen op alle domeinen.
De vragenlijsten worden samen met de cliënt/ouders ingevuld, de testen worden afgenomen door de behandelaars en begeleiders, waarbij aan elke vaardigheid een waarde wordt toegekend, waaruit vervolgens een score volgt. Dit is onze nulmeting. Aan de hand van de anamnese wordt een maatwerkprogramma opgesteld ter bevordering van de ontwikkeling in elk domein. Om optimale ontwikkeling te bereiken dient het programma frequent, intensief en duurzaam te worden gevolgd.
In principe volgt er elke 4 maanden een evaluatiemoment, elke 8 maanden worden de vragenlijst en testen opnieuw afgenomen, het kan ook voorkomen dat hier in bepaalde gevallen andere afspraken over worden gemaakt.

Methodieken

In ons centrum word je behandeld door een multidisciplinair team bestaande uit fysiotherapeuten, oefentherapeuten, bewegingsagogen, begeleiders voor specifieke doelgroepen, psychologen, pedagogen en sociaal pedagogisch hulpverleners.
Alle behandelaars en begeleiders zijn in het bezit van de nodige (BIG)registraties en keurmerken en volgen regelmatig bijscholingen om de vakkennis op peil te houden en om je volgens de Nederlandse richtlijnen vakkundig te behandelen en te begeleiden.

Onze Basis

• Fysiotherapie
• Pedagogiek
• Oefentherapie Mensendieck
• Sociaal pedagogische Hulpverlening
• Bewegingsagogie
• Psychologie
• Verpleegkunde
• Begeleiding Specifieke Doelgroepen

Onze Specialisaties

• Doman Method (Verenigde Staten)
• Institutes for the Achievement of Human Potential (Verenigde Staten)
• Neurorevalidatie volgens Newell (FHC, Verenigde Staten)
• Melillo Method (Brain Balance Centers, Verenigde Staten)
• Reflexintegratie volgens Masgutova (MNRI, Verenigde Staten)
• Reflexintegratie volgens Dempsey (RMT, Australie)
• Movement Based Learning (Cecilia Koester, Verenigde Staten)
• Braingym For Special Needs (Dennison, Groot Brittanie)
• Quantum Reflex Integration/Low level Laser (Bonnie Brandes, Verenigde Staten )
• Giger MD Therapy, Oostenrijk
• Innowalk (Made for Movement, Zweden)
• Tobii (Look to Learn)
• Leespraat
• Orthomoleculaire (kinder)Coaching
• Visuele Screening
• Waarneming en Perceptie
• Sensory Profile (sensorische integratie)
• Mollii Expert Center
• Slaapproblematiek

Elk programma wordt op maat voor jou samengesteld aan de hand van diagnose, indicatie, uitdagingen, specifieke doelen en wensen.

De Neuroblend Boom

Neuroblend methode

Neuroblend Bootcamp

In ons eigen Neuroblend Bootcamp geven we via intensieve therapie in één, twee of drie weken een vliegende start aan de verdere ontwikkeling van uw kind. We maken daarbij gebruik van de meest innovatieve en effectieve methodes.

Meer informatie Neuroblend Bootcamp

“Until you spread your wings you will have no idea how far you can fly.”

Unknown