Telefoon: 06 27315407 E-mail: info@deroodedraak.com

Privacystatement

Dit privacystatement beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens:
Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze formulieren. Deze gegevens worden intern gebruikt om de best mogelijke zorg te leveren en zoals wettelijk verplicht, een volledig dossier op te bouwen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend in de privacyovereenkomst die bij aanvang van de behandeling of begeleiding is ondertekend.

Bewaring van gegevens:
Conform wettelijke vereisten worden persoonsgegevens gedurende 20 jaar bewaard. Deze bewaartermijn stelt ons in staat om te voldoen aan onze verplichtingen en om eventuele geschillen op te lossen.

Bescherming van uw gegevens:
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Onze beveiligde computersystemen worden regelmatig geüpdatet en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven.

Toegang tot uw gegevens:
Ouders/verzorgers hebben te allen tijde het recht om de persoonsgegevens in te zien die wij over hen of hun kind hebben verzameld. Indien nodig kunnen zij verzoeken om correctie, verwijdering of aanvulling van deze gegevens.

Wijzigingen in het privacystatement:
Eventuele wijzigingen in ons privacystatement zullen worden gepubliceerd op onze website. Wij raden u aan om regelmatig ons privacystatement te controleren op eventuele updates.

Google Analytics
De Roode Draak gebruikt Google Analytics om het bezoek aan de website bij te houden en rapporten te maken om de site gebruiksvriendelijker te maken. De data is standaard anoniem. Google bewaart de verzamelde info op hun servers en De Roode Draak heeft alleen toegang tot de anonieme en samengevoegde data uit de rapporten in Google Analytics. We kunnen niet zien wie je bent of waar je woont.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacystatement. Als u vragen heeft over ons privacystatement of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die vermeld staan op onze website.

Laatst bijgewerkt: januari 2024

Terug naar home

“Het ondenkbare wordt mogelijk, dankzij meerdere Boot Camps zijn mijn spalken niet meer nodig.”.

Lola Summer